01

Sığınma Evi
Desteği

Yerel belediyeler ile bağlantı kurup size sığınma imkanı sağlıyoruz.

02

Hukuki
Destek

Hukuki destek ve avukat sağlıyoruz.

03

Psikolojik
Destek

Psikolojik danışmanlık desteği sağlıyoruz.

04

Duruşma
Takip Desteği

CHP Kadın Kolları olarak duruşmalarınızı takip ediyoruz.

05

Karakollarda ve Savcılıklarda
Destek

Şikayet anından itibaren yanınızda oluyoruz.

06

Kadın Dernekleri
ile İletişim Desteği

Dernek ve kuruluşlar ile bağlantınızı sağlıyoruz.

Şiddet görüyorsan...

Çocukların hakkında
endişe ediyorsan...

Sığınacak yer
arıyorsan.

Zor bir zamandan
geçiyorsan

Senin için buradayız,
bir telefon uzağındayız.

Bunlar
Senin Hakkın

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre;

Hayatî tehliken olması hâlinde, sana polis koruması verilebilir.

Şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırıldığı süre boyunca kendin ve çocuklarının geçimini sağlamak için nafaka ödemesini isteyebilirsin.

Vali ve Kaymakamlık koruması altındaysan ve çalışıyorsan, çocukların için kreş imkânı talep edebilirsin.

Tedbir kararı ilk defasında en fazla altı ay için verilebilir. Süre devam ederken veya süre bittikten sonra şiddet tekrar ederse, yeniden tedbir kararı alınması için başvuru yapabilirsin.

Şiddet uygulayanın çocuklarla kişisel ilişki kurmasına, kişisel ilişkinin sınırlanmasına ya da tümüyle kaldırılmasına yönelik kararlar Hâkim tarafından verilebilir.

Şiddet uygulayanın Hâkim tarafından verilen karar doğrultusunda, silah veya benzeri araçlarını kolluk kuvvetlerine teslim etmesi gerekir. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile, bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine de karar verilebilir.

Şiddeti Durdurmaya Kararlıysan
YALNIZ DEĞİLSİN
Biz Varız!

Fiziksel Şiddet

Fiziksel
Şiddet

Bedensel gücün bir şiddet aracı olarak kullanıldığı fiziksel şiddette; üstünlük kurmak, denetlemek, korku salmak, cezalandırmak, aşağılamak amaçlanır. Kadının ihtiyacı olan tedaviye engel olmak da fiziksel şiddet biçimlerine örnektir.

Cinsel Şiddet

Cinsel
Şiddet

Kadının, eşi olsa dahi, istemediği yer ve zamanda cinsel ilişkiye zorlanması, zorla evlendirilmesi, çocuk doğurmaya ya da kürtaja zorlanması, çocuk yaşta evlendirilmesi kısaca cinsellik içeren şiddet biçimlerinin tümünü ifade eder. Cinsel içerikli sözler söyleyerek taciz etmek veya kişiyi cinsel içerikli sözler söylemeye zorlamak da cinsel şiddetin içinde yer alır.

Psikolojik Şiddet

Psikolojik
Şiddet

Psikolojik şiddet, günümüzde kadınların farkında bile olmadan yaşadıkları bir şiddet türüdür. Toplum içinde ya da yalnız kaldığınızda, kendinize olan güveninizi sarsacak, saygınızı zedeleyecek davranış ve konuşmaları kapsar. En sık rastlanan ancak en zor önlem alınan şiddet türlerindendir.

Ekonomik Şiddet

Ekonomik
Şiddet

Sahip olunan maddi güç ve üstünlüğün; kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, cezalandırmak amacıyla kullanılmasıyla gerçekleşir. Kadının çalışmasına ve işinde yükselmesine engel olmak, birikimine el koymak, ailenin parası için fikrini sormamak, işten atılmasına neden olmak gibi biçimlerde gerçekleşebilir. Ekonomik baskı içeren her türlü tutum ve davranıştır.

Çocuklara Yönelik Şiddet

Çocuklara Yönelik Şiddet

Çocukların karşılaştığı bu şiddet; fiziksel, duygusal ve psikolojik şiddeti içinde barındırabilir. Aile içi şiddet ve istismar; çocuklar, aileler ve toplumlar için uzun vadeli sorunların önemli bir nedenidir. Çocukların fiziksel ve psikososyal sağlığını olumsuz etkiler.

Flört Şiddeti

Flört
Şiddeti

Her yaştan kadının flört ilişkisi içerisinde karşılaşabileceği; psikolojik, sosyal, dijital, fiziksel ya da cinsel tacizleri içerir. Sevgiliniz size karşı egemenlik kurmayı, sizi kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi amaçlayabilir. Flört şiddeti, kaygı bozuklukları, öfke patlamaları, depresyon ya da daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Dijital Şiddet

Dijital
Şiddet

“Yeni kuşak şiddet” “siber zorbalık” olarak da adlandırılan dijital şiddet, teknolojik araçların kadını kontrol etmek, cezalandırmak, aşağılamak için kullanılmasıyla gerçekleşir. Israrlı bir şekilde cep telefonundan aramak, sosyal ağlardaki paylaşımlarını denetlemek ve rahatsız etmek, sürekli mesaj göndermek, gizli kamera kayıtları almak, bu kayıtları internet üzerinden yaymak veya yaymakla tehdit etmek şeklinde gerçekleşebilir. İletişim bilgilerini rızası ve haberi dahi olmadan başka kişilere vermek ve paylaşmak da dijital şiddet biçimidir.

HAKKINI ARA
444 82 85


GÜVENLİ ÇIKIŞ

Tehdit anında GÜVENLİ ÇIKIŞ düğmesine tıklayabilirsin. Tıkladığında otomatik olarak google'a yönlenecek, giriş kaydın silinecek.

Anladım